Quảng cáo

Tải xuống PaintTool SAI dành cho PC

 • Bản dùng thử
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 1.2.5
 • 3.4

 • (25423)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí PaintTool SAI. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống dành cho PC

Tải xuống PaintTool SAI thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Phần mềm có sẵn bằng các ngôn ngữ khác

Quảng cáo

Thông số ứng dụng

 • Giấy phép

  Bản dùng thử

 • Phiên bản

  1.2.5

 • Nền tảng

  Windows

 • Hệ điều hành

  Windows XP

 • Ngôn ngữ

  English

  Ngôn ngữ có sẵn

  • English
  • Japanese
 • Lượt tải xuống

  83K

  Lượt tải tháng trước

  875

 • Nhà phát triển

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.